ÁNTSZ

Az országos intézetek a Szolgálat szakmai-módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakmai és szakértői feladatokat ellátó szervei.
Az országos intézetek a jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban foglalt feladatokat látják el.
Az ÁNTSZ országos intézetei az alábbiak:

Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)
Országos „Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)
Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)
Országos Epidemiológiai Központ (OEK)
Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

Országos Alapellátási Intézet (OALI)
Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

Kép: 
ÁNTSZ